top of page

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

նկարներ ճամբարի շրջակայքից

SCENIC GRANITE RIDGE

512 Acres of Rolling HIlls-ով

Գրանիտե լեռնաշղթան ունի մղոններով արահետներ, որոնք ոլորվում են 512 ակր գլորվող բլուրներով և Կալիֆորնիայի հարուստ լանդշաֆտով:

 

Քանի դեռ այստեղ եք, դուք կարող եք Կյանքը զգալ Աստծո գեղեցիկ ստեղծագործության մեջ, ինչպես դա նախատեսված էր: We invite you to explore the hills, walk the paths,  and experience the grander, as God թարմացնում է ձեր հոգին:

Հետևեք Granite Ridge on Social Media

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
bottom of page